+375-44-724-20-91

+375-29-87-56-120

Помогаем уже 20 лет...

Контрольная работа по истории государства и права Беларуси

Сведения о работе:

Шифр работы:573
Наименование работы: Адміністрацыйна-тэрытарыяльные рэформы 16-17 ст.ст. Беларускі з'езд 1917 г
Дисциплина: История государства и права Беларуси
Вид работы: Контрольная работа
Количество страниц: 16
Год выполнения: 2011
Стоимость приобретения готовой работы*: 10 бел.руб.

* Чтобы приобрести данную работу свяжитесь с нами любым из способов, указанных в Контактах, или укажите ниже Ваш контактный телефон. Мы обязательно свяжемся с Вами

Содержание работы:

Адміністрацыйна-тэрытарыяльныя рэформы на Беларусі ў 16-17 ст.ст.

Адміністрацыйна-тэрытарыяльныя рэформы ў Беларусі на працягу 16-17 ст.ст. адбываліся ў сувязі з вядомым міждзяржаўным палітычным працэсам – утварэннем Рэчы Паспалітай. Мінавіта Люблінскую унію, на якой Вялікае княства Літоўскае было аб’яднана з Польшай мы і разгледзім ў гэтым пытанні работы.

Гісторыя Беларусі ў складзе Рэчы Паспалітай – адзін з найбольш цікавых і складаных перыядаў гісторыі нашай Бацькаўшчыны.

Па-першае, гістарычны лёс беларускага народа ў тыя часы быў цесна звязаны з гісторыяй народаў Польшчы, Літвы, Украіны, Расіі. Таму зразумела, што гэты перыяд заўсёды цікавіў гісторыкаў розных краін, якія напісалі шмат даследаванняў і выказалі процілеглыя думкі і меркаванні па такіх гістарычных падзеях, як Люблінская унія, Брэсцкая царкоўная унія, падзелы Рэчы Паспалітай і інш.

Беларускі з’езд (кангрэс) 1917 г.

Пад уплывам Кастрычніцкай рэвалюцыі беларускі нацыянальны рух падзяліўся на дзве асноўныя часткі. Адна падтрымлівала рэвалюцыю, другая выступала супраць Кастрычніка. Розныя пазіцыі беларускага нацыянальнага руху ў адносінах да Кастрычніцкай рэвалюцыі былі абумоўлены яго сацыяльнай неаднароднасцю, вострымі супярэчнасцямі паміж рознымі сацыяльнымі пластамі гэтага руху. Вядучай палітычнай сілай у грамадстве стала партыя бальшавікоў. На Беларусі і на Заходнім фронце гэта выявілася ў тым, што больш за палову (51,4%) усіх выбаршчыкаў ва Устаноўчы сход (лістапад 1917 г.) аддалі галасы кандыдатам партыі бальшавікоў, 43% дэпутацкіх месц было аддадзена эсэрам. У іх ліку значную ўдзельную вагу складалі левыя эсэры, якія ўступілі потым у блок з бальшавікамі. За кадэтаў і іншыя буржуазныя партыі галасавала каля 5% выбаршчыкаў. I гэта пры тых умовах, што выбары рыхтаваліся пры Часовым буржуазным урадзе [5, c. 30].

Спіс выкарыстаных крыніц